Konferencija | Asocijacija za internet trgovinu "e-comm" u BiH

Politika povrata novca

Konferencija | Asocijacija za internet trgovinu "e-comm" u BiH
Konferencija | Asocijacija za internet trgovinu "e-comm" u BiH

Želite li povrat novca za vašu narudžbu?

Prema zakonskoj regulativi i pravilima (konferencija.e-commerce.ba), potrošač ima pravo da vrati kupljene karte u roku od 15 dana, a najkasnije do 05.03.2023.