Asocijacija za internet trgovinu "e-comm" u BiH

Politika povrata novca

Asocijacija za internet trgovinu "e-comm" u BiH
Asocijacija za internet trgovinu "e-comm" u BiH

Želite li povrat novca za vašu narudžbu?

Prema zakonskoj regulativi i pravilima (konferencija.e-commerce.ba), potrošač ima pravo da vrati kupljene karte u roku od 15 dana, a najkasnije do 05.04.2024.