Konferencija | Asocijacija za internet trgovinu "e-comm" u BiH

Ko smo mi?

Asocijacija za internet trgovinu “eComm” u BiH je udruženje osnovano u oktobru 2021. godine s ciljem da unaprijedi standarde e-commerce industrije u BiH i približi je svjetskim tokovima.

Asocijacija za internet trgovinu “eComm”
Konferencija | Asocijacija za internet trgovinu "e-comm" u BiH
Konferencija | Asocijacija za internet trgovinu "e-comm" u BiH

Kako unapređujemo standarde e-commerce industrije u BIH?

Organizacijom i provođenjem kontinuirane edukaciju učesnika e-trgovine u BiH

Aktivnim promovisanjem e-trgovinu u BiH

Zalaganjem za uređenje pravnog okvira i javnih politika koje će biti usmjerene ka razvoju e-tržišta u Bosni i Hercegovini.

Konferencija | Asocijacija za internet trgovinu "e-comm" u BiH

A šta smo do sada postigli?

40+

Okupili kompanija članica i partnera

40+

Edukovali malih i velikih kompanija u BiH

1.

Organizovali PRVU e-commerce Akadamiju u BiH