Asocijacija za internet trgovinu "e-comm" u BiH

Ko smo mi?

U oktobru 2021. godine rodila se Asocijacija za internet trgovinu "eComm" u Bosni i Hercegovini. Ova uzbudljiva inicijativa nije samo još jedno udruženje - to je pokret, koji korača kroz izazove e-trgovine.
Naš cilj? Prodrmati postojeće standarde, transformirati pristup i prilagoditi se svjetskim trendovima. Kroz eComm, poslovni svijet BiH kreće prema svjetlijoj digitalnoj budućnosti, gradeći mostove ka globalnoj konkurentnosti.

Asocijacija za internet trgovinu “eComm”
Asocijacija za internet trgovinu "e-comm" u BiH
Asocijacija za internet trgovinu "e-comm" u BiH

Kako unapređujemo standarde e-commerce industrije u BIH?

Organizaciju i provođenje kontinuirane edukaciju učesnika e-trgovine u BiH

Aktivno promovisanje e-trgovinu u BiH

Zalaganje za uređenje pravnog okvira i javnih politika koje će biti usmjerene ka razvoju e-tržišta u Bosni i Hercegovini.

Asocijacija za internet trgovinu "e-comm" u BiH

A šta smo do sada postigli?